TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

Thực hiện kế hoạch …

Thực hiện Kế hoạch Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bac Hồ của UBND xã Linh Phú, cán bộ giáo viên trường tiểu học Linh Phú tham gia trồng cây cùng bà con nhân dân thôn Khuổi Đấng xã Linh Phu, Chiêm Hóa.