Trường TH Linh Phú SHCM tìm hiểu các bộ SGK lớp 1 mới

Trong các ngày 20, 21 và 26/2/2020, các giáo viên trường TH Linh Phú tiến hành tìm hiểu bộ SGK mới lớp 1- bộ sách sẽ được sử dụng để giảng dạy cho lớp 1 trong năm học tới- theo đúng tinh thần của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. Các bộ sách được tìm hiểu bao gồm: "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục", "Cùng học để phát triển năng lực' và "Cánh diều"

Các bộ SGK được các GV tìm hiểu kĩ càng về nội dung và hình thức và có các đánh giá, nhận xét cụ thể đối với mỗi môn học trong từng bộ sách. Qua hoạt động này giúp cho đội ngũ GV của trường vững chắc hơn về chuyên môn nghiệp vụ, có bước chuẩn bị tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2020-2021.